Verwijzingen – Huisartsenpraktijk Bilthoven – Bilthoven
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Bilthoven
Julianalaan 17a 3722 GD
Bilthoven

Verwijzingen

Voor specialistische zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, heeft u een verwijsbrief nodig.
Wanneer u zelf denkt een afspraak met een specialist nodig te hebben, maakt u dan eerst een afspraak met uw huisarts.
De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch nodig is.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren en declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Wanneer u met uw huisarts heeft afgesproken dat u wordt verwezen voor specialistische zorg, kun u bij hem/haar aangeven welk ziekenhuis uw voorkeur heeft. Verder spreekt u met uw huisarts af wanneer en op welke wijze u de verwijzing ontvangt. (als u deze via mail wenst te ontvangen, zorgt u er dan voor dat wij uw juiste emailadres hebben)
Als uw huisarts een verwijsbrief of laboratoriumformulier voor u heeft klaargelegd, kunt u dit afhalen bij de assistente op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur.

Uitslagen van onderzoek bij het Saltro (laboratorium) zijn bij ons na 1 week bekend en verwerkt. U kunt de uitslag via e-consult of telefonisch met de assistente bespreken. Indien nodig zal de assitente u verwijzen naar de huisarts.

NB 1. Ivm privacywetgeving kunnen wij medische gegevens alleen meegeven aan de persoon voor wie dit bestemd is. Dit geldt ook voor verwijsbrieven en laboratoriumformulieren. Wilt u dat wij uw gegevens aan derden (bv een familielid) meegeven, dan kunt u een machtiging (incl. handtekening) maken waarop u aangeeft akkoord te gaan met het meegeven van uw gegevens aan desbetreffende persoon. Geeft u ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee.

NB 2. De kosten voor de huisartsenzorg worden door uw verzekeraar volledig vergoed.
De kosten voor medicijnen, laboratoriumonderzoek en röntgenfoto’s vallen onder uw eigen risico.
Dit geldt ook voor het maken van een CRP en Holterregistratie in de huisartsenpraktijk.
Voor meer informatie over de tarieven, checkt u hiervoor de website (bv Saltro) van de betreffende instantie.