Praktijkverpleegkundige – Huisartsenpraktijk Bilthoven – Bilthoven
Julianalaan 17a 3722 GD Bilthoven Tel:030-228 0353
Header afbeelding

Praktijkverpleegkundige

In onze praktijk werken verschillende praktijkverpleegkundigen. De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) richten zich met name op de begeleiding van diabetespatiënten, patiënten met hart- en vaatziekten (of een verhoogd risico daarop) en patiënten met astma of COPD. Ook kan de praktijkverpleegkundige u begeleiden bij het stoppen met roken.

De praktijkondersteuner ouderenzorg (POH-OZ) is gespecialiseerd in de problematieken van de oudere patiëntengroep en beschikt over de kennis om deze kwetsbare doelgroep te ondersteunen. De aandachtsgebieden voor de POH Ouderenzorg zijn fysieke, cognitieve en psychische kwetsbaarheid. Hierbij kan u denken aan (beginnende) dementie, eenzaamheid of fysieke ongemakken door ouderdom.

In overleg met uw huisarts kan u mogelijk ook verwezen worden naar een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Zij zal samen met u problemen op het psychische en sociale vlak inventariseren alsook de manier waarop u er nu mee omgaat. Dit is een laagdrempelige vorm van ondersteuning, wanneer de problematiek vraagt om een meer intensieve behandeling zal in overleg met u gekeken worden naar een passende behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zowel voor de jeugd (tot 18 jaar) als de volwassenen (vanaf 18 jaar) is er een POH-GGZ werkzaam in onze praktijk.