Medische verklaringen – Huisartsenpraktijk Bilthoven – Bilthoven
Julianalaan 17a 3722 GD Bilthoven Tel:030-228 0353
Header afbeelding

Medische verklaringen

Diverse instanties kunnen vragen om een verklaring. In de meeste gevallen speelt de huisarts hier geen rol in. Op deze pagina vindt u hier alle informatie over. 

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen.

Voorbeelden daarvan zijn:

  • is iemand in staat te werken,
  • een auto te besturen, 
  • naar school te gaan,
  • goed voor de kinderen te zorgen,
  • is terecht een geboekte reis geannuleerd of
  • heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie.

Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

Wel mag een behandelend arts, met (schriftelijke) toestemming van de patiënt, alleen feitelijke medische informatie verstrekken.

Informatie rijbewijskeuring kunt u vinden op de site van CBR

Op dit moment geven wij alleen de zogenoemde ‘schengenverklaring’ af. Deze verklaring heeft u nodig als u op reis gaat met een medicijn of middel dat onder de opiumwet valt. Deze verklaring dient u zelf in te vullen en door de behandeld arts te laten ondertekenen. Voor meer informatie en het downloaden van de verklaringen verwijzen wij u graag naar de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK): CAK – Schengenverklaring.