Afspraken bij de POH-GGZ – Huisartsenpraktijk Bilthoven – Bilthoven
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Bilthoven
Julianalaan 17a 3722 GD
Bilthoven

Afspraken bij de POH-GGZ

Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg POH-GGZ

In overleg met uw huisarts kunt u een afspraak maken met de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)

In een eerste kennismakingsgesprek zal de POH-GGZ samen met u uitgebreid stilstaan bij uw klachten, vragen en verwachtingen. Problemen op het psychische en sociale vlak zult u samen met haar inventariseren alsook de manier waarop u er nu mee omgaat en welke steun u uit uw omgeving ontvangt.
Samen met de POH-GGZ bekijkt u wat u als extra ondersteuning nodig hebt, diverse mogelijkheden zijn hierbij mogelijk:

  • Verdere behandeling/ondersteuning door de huisarts.
  • Vervolggesprekken bij de POH-GGZ. Een kortdurende behandeling of ondersteuning is binnen de huisartsenpraktijk mogelijk.
  • Doorverwijzing naar een externe hulpverlener (basis of gespecialiseerde GGZ, maatschappelijk werk, etc)
  • Een combinatie van bovenstaande waarbij de POH-GGZ coördinerend aanspreekpunt is.

Voor een eerste kennismakingsgesprek wordt 45 minuten gereserveerd. Vervolggesprekken duren 30 minuten.
De POH-GGZ is aanwezig op maandag en dinsdag.

De begeleiding van de POH-GGZ is een laagdrempelige vorm van ondersteuning. Wanneer de problematiek vraagt om meer intensieve behandeling zal in overleg met u gekeken worden naar een passende behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Verwijsbrieven worden inhoudelijk voorbereid door de POH-GGZ maar altijd onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts verstuurd.

Wanneer een afspraak is ingepland en u onverhoopt niet kan komen, wordt u verzocht 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren of te verzetten.

Nadine van Ruyven

POH-GGZ