Informatie over onze beschikbaarheid tijdens de zomer – Huisartsenpraktijk Bilthoven – Bilthoven
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Bilthoven
Julianalaan 17a 3722 GD
Bilthoven

Informatie over onze beschikbaarheid tijdens de zomer

Beste heer, mevrouw

Graag informeren wij u over de werkwijze in onze praktijk tijdens de komende zomerperiode.
Het is u wellicht niet ontgaan dat de druk op de huisartsenpraktijken enorm is toegenomen.
Dit alles als gevolg van Covid19 en daarnaast de druk vanuit de ziekenhuizen om zorg aan ons over te dragen. U heeft daar waarschijnlijk de afgelopen periode al het nodige van gemerkt. Zo zijn de wachttijden aan de telefoon langer geworden, duurt het langer voor u op het spreekuur terecht kunt en is de balie nog steeds gesloten. Wij begrijpen dat dit voor u erg vervelend kan zijn. Ook wij betreuren het dat wij minder laagdrempelig toegankelijk zijn dan wij zouden willen.

Er is al langere tijd een tekort aan medewerkers in de zorg. Door de Corona-pandemie is dit tekort verder opgelopen. Veel assistentes, verpleegkundigen en artsen werken momenteel voor de GGD om de vaccinaties vlot te laten verlopen. Dit heeft als gevolg dat wij in de praktijk geen extra personeel kunnen inzetten tijdens de vakantieperiode. De huisartsen hebben naast het dagelijkse werk in de praktijk ook diensten op de huisartsenpost in Zeist. Ook daar is de werkdruk extra hoog door een tekort aan zorgpersoneel.

Voor de maanden juli en augustus betekent dit dat wij niet de gewone zorg kunnen verlenen die u van ons gewend bent. Wij kunnen in de zomer minder personeel inzetten en daardoor kan de wachttijd aan de telefoon oplopen, zal de balie gesloten zijn en zal er regelmatig op het spreekuur van de huisarts alleen plek zijn voor spoedzaken.

Wij vinden het belangrijk om u uit te leggen wat de redenen zijn voor deze (tijdelijk) gewijzigde zorgverlening; de toegenomen druk in de afgelopen periode met Covid19.
Wij willen ook op de lange termijn kwalitatief goede zorg blijven verlenen, daarom hebben wij besloten de zomervakantie van onze medewerkers en huisartsen door te laten gaan.
Zo zorgen wij ervoor dat we na de zomer allemaal weer fit zijn en met energie weer goede zorg kunnen verlenen. Wij hopen op uw begrip.

Uiteraard blijven wij in de zomerperiode wel kwalitatieve zorg verlenen. Voor al uw medische vragen kunt u contact opnemen met de assistente van de praktijk. Zij zal samen met u bekijken hoe en wanneer uw zorgvraag het beste beantwoord kan worden.

Met hartelijke groet,

Uw huisartsen,

S. Asgarali en K. de Leeuw