Privacy verklaring – Huisartsenpraktijk Bilthoven – Bilthoven
Julianalaan 17a 3722 GD Bilthoven Tel:030-228 0353 030-229 2444
Header afbeelding

Privacy verklaring

Organisatie

Huisartsenpraktijk Bilthoven is een maatschap van twee huisartsen.

In onze praktijk werken 13 personen die uw medische- en administratieve gegevens zorgvuldig beheren. Wij zijn wettelijk verplicht een dossier van u bij te houden en contractueel verplicht samengevoegde  gegevens aan te leveren aan de Zorggroep Unicum Huisartsenzorgen en uw Zorgverzekeraar voor kwaliteitsdoeleinden en financiële afwikkeling.

Welke gegevens leggen wij van u vast?

 • Administratieve gegevens, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer, uw apotheek, verzekeringsgegevens
 • Van uw contacten die u hebt met de praktijk, denk aan uw huisartsbezoeken, visites, telefonische gesprekken, leggen wij vast wat uw klachten zijn, en welke afspraken we hierover met u gemaakt hebben.
 • Voorgeschreven medicijnen
 • Laboratoria uitslagen
 • Brieven, verslagen van specialisten of andere behandelaars waar u geweest bent
 • Röntgen uitslagen, of uitslagen van andere onderzoeken die hebben plaatsgevonden

Omgang met uw persoonsgegevens

Wie ontvangt deze gegevens, dan wel wie kan deze gegevens of een samenvatting ervan inzien?

 • Uzelf;
 • De huisartsen van de praktijk die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u, inclusief waarnemende huisartsen van de praktijk tijdens afwezigheid van uw huisarts;
 • Alle assistentes en praktijkondersteuners van de praktijk, dit geldt ook voor tijdelijk medewerkers, stagiaires en co-assistenten.
 • Huisartsen van Primair Huisartsenposten (alle locaties) hebben inzage in een samenvatting van uw dossier, wanneer u een van deze huisartsenposten bezoekt, alleen als u hiervoor specifiek toestemming voor hebt gegeven.
 • De apotheek ziet uw voorgeschreven medicijn en uw administratieve gegevens
 • De specialist ziet bij verwijzing de reden van verwijzen en evt. onderzoeksresultaten
 • Enkele beheerders van het automatiseringssysteem Promedico ASP en ICTaurus die in opdracht van de praktijk werkzaamheden uitvoeren.
 • Zorgverzekeraar, als het gaat om de financiële afwikkeling van de zorg die aan u is gegeven, de praktijk declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar of via een Zorggroep als het gaat om programmatische zorg als u bijv. Diabetes Mellitus patiënt bent of COPD hebt.
 • Zorggroep Unicum Huisartsenzorg, voor financiële afhandeling van ketenzorgprogramma’s waaronder Diabetes type 2 programma en CVRM programma
 • Calculus Software tbv het aanleveren van gegevens voor zorggroep Unicum.

Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding.

Het delen van deze gegevens is nodig om u zo goed mogelijke zorg te bieden.

Welke gegevens verstrekken wij aan wie, zonder vermelding van uw persoonsgegevens:

 • Medische gegevens voor onderzoek: Erasmus Universiteit, ten behoeve van onderzoek CVRM (preventie hart- en vaatziekten)
 • Medische gegevens voor onderzoek: Julius Huisartsen Netwerk
 • Aantallen en percentages van verrichtingen van Ketenzorgprogramma’s, voor kwaliteitsverbetering aan: Zorggroep Unicum Huisartsenzorg.

Deze gegevens zijn dan ook niet herleidbaar naar u als persoon

Uw toestemming

Door u in te schrijven bij onze praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren. Als we uw gegevens niet mogen delen voor onderzoeksdoeleinden, kunt u dit bij ons aangeven.

Wij hebben vooraf uw expliciete toestemming nodig om een samenvatting van uw medische gegevens uit ons systeem aan te bieden aan de artsen van Primair Huisartsenposten. Zodra u de huisartsenpost bezoekt is deze samenvatting door de behandelend arts te raadplegen. Vraag de assistente hoe u deze toestemming aan ons kunt geven. Uw toestemming voor deze gegevensuitwisseling kunt u op elk moment bij ons weer intrekken.

Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte in Bilthoven  bevindt.

Alle dataverbindingen zijn beveiligd volgens wet- en regelgeving.

Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens vastleggen. In ieder geval zolang u in onze praktijk staat ingeschreven. Wanneer u onze praktijk verlaat dan sturen wij, na uw akkoord en het akkoord van uw nieuwe huisarts, uw medische dossier naar hem/haar door via een beveiligde verbinding. Na overlijden van een van onze patiënten, wordt het medisch dossier gearchiveerd en ten minste vijftien jaar bewaard. Dagelijks wordt er een back-up gemaakt van ons automatiseringssysteem. Deze back-ups worden 31 dagen bewaard en daarna vernietigd.

Het gebruik van het patiëntportaal, wat u zelf kunt doen:

 • Wij adviseren u om zorgvuldig om te gaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Als u een wachtwoord kiest, zorg dan dat dit niet gemakkelijk te raden is. Een wachtwoord wordt veiliger als het een lang wachtwoord is, bijvoorbeeld een zin, en als er verschillende soorten tekens in staan.
 • Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt.
 • Wij adviseren u om geen openbaar wifi te gebruiken.
 • Laat uw laptop, tablet of telefoon niet automatisch verbinding maken met wifi, ook niet met de wifi thuis.
 • Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen of dit voor anderen mogelijk te maken.

Klachtenprocedure van onze praktijk

Onze medewerkers doen hun best om optimale zorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat u onze zorg niet als goed hebt ervaren en dus niet tevreden bent. Wij vinden het prettig als u ons dit laat weten, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Onze medewerkers staan open voor een gesprek. Bespreek dit bij voorkeur direct met de betreffende zorgverlener. Vindt u het moeilijk om de zorgverlener aan te spreken, dan kunt u de praktijkmanager benaderen. Informatie over de klachtprocedure is te vinden op onze website.

Recht op inzage en rectificatie of verwijdering

U hebt het recht om inzage te krijgen in uw dossier. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u dat aangeven aan uw huisarts. Mocht u van mening zijn dat bepaalde gegevens niet correct zijn, en deze wilt laten wijzigen of verwijderen, overlegt u dit met uw huisarts.