Eigen risico in de zorg – Huisartsenpraktijk Bilthoven – Bilthoven
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Bilthoven
Julianalaan 17a 3722 GD
Bilthoven

Eigen risico in de zorg

Het eigen risico in de zorg is voor 2020 vastgesteld op € 385,-
De kosten voor de huisartsenzorg worden door uw verzekeraar volledig vergoed en vallen dus buiten uw eigen risico.
De kosten voor medicijnen, laboratoriumonderzoek en röntgenfoto’s (ook wanneer dit door uw huisarts wordt aangevraagd) vallen wel onder uw eigen risico.
Dit geldt ook voor het maken van een CRP en Holterregistratie in de huisartsenpraktijk.
Voor meer informatie over de tarieven, checkt u hiervoor de website (bv Saltro) van de betreffende instantie.

Een vraag die ons regelmatig gesteld wordt:

Mag ik zelf bepalen welk onderzoek (bv laboratoriumonderzoek) ik laat bepalen;  ik moet het immers zelf van mijn eigen risico betalen?

Met het eigen risico betaal je het eerste deel van je zorgkosten zelf. Hiermee willen verzekeraars voorkomen dat de verzekeringspremie verder stijgt. Daarnaast wil de overheid dat iedereen zich bewust is van de zorgkosten die in Nederland worden gemaakt. Het betalen van het eigen risico zorgt hiervoor.

Wanneer u uw eigen risico betaalt aan zelf gekozen onderzoek, wordt daarna al het andere (medisch noodzakelijke) onderzoek of verwijzing door de zorgverzekeraar vergoed. De kosten in de zorg stijgen hiermee.

U kunt dus niet zelf bepalen welk onderzoek of verwijzing u laat verrichten zonder toestemming van uw huisarts.

Ook hier geldt dat uw huisarts poortwachter is voor duurdere zorg in, zoals  bv in het ziekenhuis.

Leest u hiervoor de uitleg onder verwijzingen.